Klauzula

Klauzula Informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest: Call 4You S. C. Ciastoń P., Janik F. ul. Zalewskiego 11, 33 – 300 Nowy Sącz, Nip 734-358-50-44
  2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Tj. Małgorzatę Lewandowską,: kontakt z IOD możliwy pod adresem j.w.
  3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji bezpośredniego kontaktu z Państwem.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do wykonania usługi lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed związaniem się usługą oraz udzielona zgoda (jeżeli takowa zostanie wyrażona).
  5. Państwa dane nie przekazywane żadnym firmom ani do państw trzecich.
  6. Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 1 rok czasu Państwa prośby o kontakt.
  7. Ponadto informuję, iż osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania kontaktu.
  9. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.